“kaders zijn bevrijdend”

Over mij

Ik ben een creatieve docent en trainer. Altijd op zoek om binnen de gegeven kaders aantrekkelijk en afwisselend onderwijs te creëren. Nieuwe invullingen zoeken voor bestaande vakken en nieuwe vakken invulling geven. Ik luister graag naar de drijfveren van cursisten en stimuleer hen om op zoek te gaan naar hun eigen manier van lesgeven. Natuurlijk moet dat aansluiten bij de schoolidentiteit en de omgeving waarin de school staat, maar uiteindelijk staat of valt het overbrengen van lesstof en het aanleren van vaardigheden bij de chemie die er ontstaat tussen docent en leerling. Hoe authentieker de docent, hoe meer leerlingen geïnspireerd raken. Ga maar na welke docenten jij je nog herinnert. We bereiden leerlingen voor op de maatschappij, de vervolgopleiding en het toekomstig beroep. Dat doen we via lesinhoud en als rolmodel. Ik streef ernaar om met elke cursist een vorm te vinden, waarbij de inhoud, de werkvormen en de eigen persoonlijkheid elkaar versterken.

“Je bent je vak”

Ik sta al 22 jaar voor de klas in het voortgezet onderwijs en heb in die jaren enorm veel geleerd. Over het lesgeven zelf en hoe je goede lesprogramma’s ontwikkeld. Dat gaat met vallen en opstaan. De ene keer was het een groot succes, maar er zijn zeker ook minder succesvolle momenten geweest. Inmiddels weet ik waardoor dat kwam en doe ik mijn voordeel met die kennis en ervaring. In mijn cursussen gaan we samen aan de slag en is er tijd om met elkaar te sparren en om plannen te maken om morgen voor de leerlingen het verschil te maken.

Contact

T) 06 25 44 66 03

E) babs@sporaonderwijs.nl

CRKBO geregistreerd